Kullegg ta' Ghawdex Primarja Ghajnsielem

L-iskola primarja ta' Ghajnsielem giet inawgurata f'Settembru 1965. Tinsab bi Triq J.F de Chambray ezatt fil-pjazza tar-rahal.  Qabel l-iskola kient tinghata fi…

Aktar dettalji

Kulleġġ ta' Għawdex Primarja Gharb

L-iskola tospita madwar 100 tifel u tifla, mqassmin fi 3 klassijiet tal-kindergarten u 6 klassijiet primarji.  Fil-bini insibu wkoll Sala mdaqqsa bil-palk, Kamr…

Aktar dettalji

Kulleġġ ta' Għawdex Primarja Ta' Kercem

L-iskola Primarja ta’ Kercem tal-Kulleġġ t’Għawdex ilha mwaqqfa mill-1923 u ġiet inawgurata minn Mons. E. Dandria, il-Ministru tat-Tagħlim Pubbliku. Din qegħda …

Aktar dettalji

Kullegg ta' Għawdex Skola Medja

L-Iskola Medja fil-Kulleġġ t'Għawdex, dik li qabel kienet l-iskola sekondarja tal-bniet, magħrufa bħala Agius De Soldanis, tilqa' fi ħdana l-istudenti bniet u s…

Aktar dettalji

Kullegg ta' Ghawdex Primarja Nadur

Fl-iskola Primarja Nadur jattendu 217 student. L-eta` hija bejn it-3 u 11-il sena.  Hemm 15-il klassi, 2 btiehi, sala, studjo taz-zfin, klassi tal-muzika, klass…

Aktar dettalji

Ufficcju tal-Principal tal-Kullegg t'Ghawdex

Il-Kulleġġ t'Għawdex huwa ffurmat minn 11-il Skola Primarja, Skola Medja waħda u Skola Sekondarja waħda.

Aktar dettalji