Dwar l-iskola

Ic-Centru huwa mmirat biex jghin lil studenti tal-primarja li ghandhom diffikultajiet socjali, emozzjonali u ta' mgieba.  Ic-Centru joffri programmi individwali lil kull student.  Dawn il-programmi huma mmirati biex jghinu lill-istudenti fid-diffikultajiet socjali u emozzjonali taghhom.  L-ghan ewlieni tal-programmi li jigu offruti fic-centru huwa li l-istudenti li huma mkeccija, jew huma fir-riskju li jitkeccew, jergghu jigu reintegrati lura fl-iskejjel taghhom.

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju