Dwar l-iskola

L-Iskola Primarja tal-Imqabba, hija skola inklussiva għal tfal bejn it-tliet snin u l-ħdax-il sena. L-iskola għandha popolazzjoni ta’ aktar minn mitejn student. Din tinsab qrib l-Knisja Parrokkjali u ftit distanza ’l bogħod mill-Kunsill Lokali. L-iskola tinkludi ħdax-il klassi fil-livell primarju u seba’ klassijiet tal-Kindergarten. L-iskola Primarja tal-Imqabba tfittex li tgħin lit-tfal jikbru bħala ċittadini ta’ suċċess u bħala membri kunfidenti fis-soċjetà waqt li tippromwovi relazzjonijiet pożittivi kemm mal-ġenituri kif ukoll mal-NGOs u l-Kunsill Lokali.
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju