Dwar l-iskola

L-iskola Sekondarja ta' Hal Kirkop fi hdan il-kullegg San Benedittu tilqa' fiha 750 student li gejjin mix-Xlokk ta' Malta.  L-iskola ilha topera sa minn 2015 bhala l-ewwel skola komprensiva u bhalissa qieghda fit-tielet sena taghha bis-sistema co-ed bi staff ta' l'fuq minn 100 ghalliem u 50 LSA.  L-iskola hija kommessa lejn l-izvilupp shih tal-istudent f'dak li ghandu x'jaqsam l-akkademiku, il-fiziku u l-ispiritwali f'ambjent inklussiv.   
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju