Dwar l-iskola

Ic-Centru ta' Risorsi Helen Keller jilqa' fih studenti li ghandhom PMLD (Dizabilta' Fizika u Intellettwali  Severa). L-eta' ta' l-istudenti tvarja bejn 11/13 u 22 sena. Ghandna 40 student li huma maqsumin f'7 gruppi, b'ghalliem/a u 3 LSAs f'kull klassi.
Il-Kurrikulu huwa adattat u jahseb ghal bzonnijiet individwali ta' l-istudenti; kemm il-bzonnijiet akkademici u kemm dawk fizici. Dan isehh b'kooperazzjoni ma professjonijiet ohra bhal Infermiera, Fizjoterapisti, Speech Therapist u Specjalisti fil-Komunikazzjoni.

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju