Dwar l-iskola

L-Iskola taghna tifforma parti mill-Kullegg San Gorg Preca u nilqghu tfal mill-eta ta' sentejn u disa' xhur fil-Kindergarten sal-eta ta' 10/11-il sena fis-sitt sena.  Ahna naccertaw ruhna li t-tfal li gew afdati lilna jiehdu kurrikulu holistiku kemm jista' jkun flimkien mas-sillabu nazzjonali.  L-ethos tal-Iskola taghti importanza kbira lill-harsien pastorali tat-tfal kollha.
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju