Dwar l-iskola

Centru ta' Rizorsa Edukazzjoni Sekondarja Guardian Angel ghat-tfal b'diffikultajiet fit-taghlim. Originarjament mahsub biex jiehu 40 student fl-1963, kien estiz fl-1969 u fl-1972 u bhalissa jahseb ghal studenti ta 'età bejn il-11 u l-16.
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju