Dwar l-iskola

L-Education Hub huwa mwaqqaf fuq kunċett innovattiv ta’ Edukazzjoni.            
L-għanijiet tiegħu hu li jsaħħaħ id-dritt u l-ħila tat-tfal sabiex jaċċessaw esperjenza edukattiva ħolistika, filwaqt li jkunu msaħħa biex ikattru l-aspettattivi u jegħlbu l-limitazzjonijiet li jiltaqgħu magħhom.  Li wieħed jakkwista dawn il-miri jfisser impenn sħiħ u ħidma diffiċli.  Għalhekk huwa importanti li kull membru tal-Hub ikun aktar konxju tad-drittijiet u r-responsabilitajiet tiegħu/tagħha.


Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju