Dwar l-iskola

L-iskola Meja tan-Naxxar fi ħdan il-Kulleġġ Maria Regina tiġbor fiha studenti tas-7 u t-8 sena mit-tramuntana ta' Malta. L-istudenti jiġu minn komunita' multi-kulturali u l-iskola taħdem bis-sħiħ sabiex tipprovdi ambjent akkoljenti li jwassal għal tagħlim ta' kwalita' li jibni fuq it-tajjeb ta' kull student.  L-għan ewlieni hu li l-istudenti jsiru ċittadini tajbin tad-dinja.

Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju