Dwar l-iskola

Fl-iskola Primarja Nadur jattendu 217 student. L-eta` hija bejn it-3 u 11-il sena.  Hemm 15-il klassi, 2 btiehi, sala, studjo taz-zfin, klassi tal-muzika, klassi tal-edukazzjoni kumplementari, klassi u studjo tal-arti, 2 klassijiet tal-PSCD u 2 kcejjen. Kull filghodu jkun hawn Breakfast Club u darbtejn f`gimgha Klabb Nahla wara l-hin
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju