Dwar l-iskola

L-iskola primarja ta' Ghajnsielem giet inawgurata f'Settembru 1965. Tinsab bi Triq J.F de Chambray ezatt fil-pjazza tar-rahal.  Qabel l-iskola kient tinghata fi tlett lokalitajiet differenti.  Fl-iskola issib sala, klinika, sezzjoni ghal kinder, sezzjoni ghal primarja u ohra amministattiva, grownd bit-turf u gnien zghir. Giet onorata bil-bandiera l-hadra.
Faċilitajiet fl-iskola

Faċilitajiet fl-iskola

Automated External Defibrillator (AED)
Agħlaq din il-lista

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju