Dwar l-iskola

Il-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli  jiġbor fi ħdanu l-iskejjel tal-Istat li joffru edukazzjoni post-sekondarja għal studenti 'l fuq minn 16-il sena. 
L-Uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ jopera mir-Rabat Għawdex. L-iskejjel li jiffurmaw dan il-Kulleġġ huma:

Sir MA Refalo Sixth Form
Fortunato Mizzi Street, 
Victoria

Govanni Curmi Higher Secondary
New Street in Main Street,
Naxxar

GEM16+
Triq il-Madonna tal-Gebla,
Gzira, GZR 1567

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju