Dwar l-iskola

Il-kullegg jilqa fih kemm subien u kemm bniet mill-eta` ta' 5 sa 16-il sena.  Il-kullegg huwa nklussiv u jilqa' fih lil kull student minghajr distinzjoni ta' razza, twemmin religjuz, abbiltajiet, u sfont socio-ekonomiku.  Il-kullegg jinterpreta l-process edukattiv b'mod kreattiv biex joffri servizz personalizzat f'kuntest ta' komunita` li jimpurtha kemm minnha nnifisha u lilhinn.  Kburin li niffurmaw parti mill-komunita` tal-Belt Valletta bil-kuluri kulturali, storici, artistici u socjali taghha. 
Il-kullegg jifforma parti mill-provincja Dumnikana Maltija.  

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju