Dwar l-iskola

L- iskola Mater Boni Consigli  f’Rahal Gdid hija skola tal – knisja tas -
sorijiet ta’ San Guzepp.  L- iskola tinsab fin -nofsinhar ta’ Malta.  L-iskola tilqa’ fiha studenti bniet minn lokalitajiet diversi. L- iskola tilqa’ fiha studenti minn KG2 sat –tieni sena tas – sekondarja f’etajiet minn erbgha snin sa tlettax -il sena. L iskola tikkonsisti f' disa' klassijiet u hija attrezzata b' sala, librerija, laboratorju tax-xjenza u iehor tal - Informatika.  Hemm ukoll klassijiet ghat- taglim tal - H.E u l- arti. 

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju