Dwar l-iskola

Smart from the Start huwa child care centre privat li jifforma parti mill-iskema ta' Childcare b 'Xejn tal-Gvern. Billi ahna konna l-ewwel centru ta harsien ta tfal registrat gewwa Haz-Zabbar, illum il-gurnata wara snin ta esperjenza ninsabu fuq quddiem fil-livell ta ' kwalita' ta edukazzjoni u harsien moghti lit-tfal.

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju