Dwar l-iskola

L- iskola nfethet f'1988 u minn dak in-nar saret rinomata fil-lokal. Ic-centru huwa 'a home away from home" fejn il-'carers' u l'assistenti jiddedikaw ruhhom ghalihom biex jaraw li t-tfal huma kuntenti u qishom qedghin id-dar.  Il-linja taghna hija biex nikkuragguwhom biex jilghabu u jaqsmu  l-gugarelli ma' xulxin.  Indoqqulhom l-muzika biex huma ikantaw u jisfnu lkoll.  Naghlmuhom  u jiskopru l-dinja madwarna, ' social skills'.  Niki's: a helping hand for growing children.

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju