Dwar l-iskola

Il-Pespus huwa ċentru sussidjat mill-gvern u jaqa` taħt il-Fondazzjoni Għal Servizzi Edukattivi (FES). Iċ-Ċentru jilqa` fih tfal bejn tlett xhur u tlett snin.      
Il-Ġenituri/persuni responsabbli ta` dawn it-tfal għandhom l-opportunita`
li jaħdmu magħna fit-tagħlim tal-futur ta` uliedhom. Dan isir b`mod fejn
it-tfal jieħdu gost jilgħabu u jitgħallmu f`ambjent pożittiv, sabiħ, stimulanti
u addatat għalihom. In-numru ta` tfal ma` kull childcarer, jinżammu dejjem biex b`hekk jigi zgurat li kull tifel/tifla qiegħed jirċievi l-aqwa kura, attenzjoni u kumdita`. 

Immaniġja l-iskola

Ibgħat il-messaġġ

School calendar

Niżżel il-kalendarju